Päivi Maunu

Apollonkatu 13 A
00100 Helsinki

pm[at]palimama.net
Työskentelystäni

Yhtenä aiheena työssäni on abstrakti luonto- ja paikkakokemus ja kuinka se voidaan ilmaista tulkittavassa kuvallisessa muodossa. Välineenä käytän usein performanssia,akvarellimaalausta, tussipiirustusta ja installaatiota. Yhdistämällä näitä elementtejä akvarelli- tai tussityö voi muotoutua performanssiksi, jossa sivellin ja sitä liikuttava keho tanssivat tai leikkivät laajennetussa installaatiossa. Jännityksen ja muiden tunnetilojen esiintuoma hetki painottaa enemmänkin ideoita ja mielikuvia kuin pyrkimystä tieteelliseen totuuteen tai realistiseen olioon. Luonnosmainen mutta peruuttamaton jälki viittaa mahtavuuden asemesta jatkuvaan sarjaan tapahtumia elämästä ja työstä.

Suomalais-unkarilaisen taiteilijasymposiumin 2005 näyttelyluettelosta

About My Work

One of the themes of my work is abstract experience of nature and place, and how this can be portrayed in an interpretative visual form. As my medium I frequently use performance, watercolours ink drawings and installations. By combining these elements, a watercolour or ink drawing can be reconstituted as a performance in which the brush and the body that guides it dance and play in an extended installation. The moment brought out by suspense and other emotions emphasises ideas and images rather than aspiring towards scientific or realistic truth. The sketchy but indelible imprint refers not to some sort of grandeur, but to an ongoing series of events in life and work.

From the Finnish-Hungarian Artists' Symposium 2005 catalogue

  • sivustosta
  • taiteilijat
  • ajankohtaista
  • ympäristötaide pähkinänkuoressa
  • etusivulle