Viva Granlund

3. Linja 11 a 13
00530 Helsinki
puh. 041 - 539 1888
viva.granlund[at]luukku.com
Työskentelystäni

Olen helsinkiläinen kuvataiteilija ja kiinnostunut tekemään paikkasidonnaisia teoksia kaupunkitilaan. lähinnä maalaamalla. Pyrin mahdollisimman alhaisiin materiaali-kuluihin ja ympäristöystävällisyyteen. Työskentelen yksin, ryhmässä tai yhteisön kanssa.

Varsinainen kiinostuksen kohteeni on kaupunkitilan nykysen kuvaston monipuolistaminen ja sen muuttaminen kaikkien asukkaiden tilaksi. Lisäksi haluan edistää ja lisätä taiteilijoiden työmahdollisuuksia. Siksi on tärkeää kehittää taiteilijan ja yhteiskunnan eri tahojen kuten yritysten ja viranomaisten kohtaamista ja siten yhteistyötä

About My Work

I am a visual artist working in Helsinki and interested in doing site specific art in the city. Mostly I paint and try to keep it low cost and environmental friendly. I work alone, in a group or with a community.

My main interest is to bring diversity into the city’s visual look and make it a space for all citizens. Additionally I like to improve the artists employment situation. That is why it is important to develope the co-work between companies, the authorities and other facets of the city.

  • sivustosta
  • taiteilijat
  • ajankohtaista
  • ympäristötaide pähkinänkuoressa
  • etusivulle